top of page

Vedúci predstavitelia tímu

Náš tím bol založený na jar 1999 so zámerom pomôcť stovkám ľudí, využitím jedného z najefektívnejších obchodných systémov, zabezpečiť tak výrazné zvýšenie príjmov, aby si mohli zabezpečiť životný štýl podľa svojich predstáv bez obmedzenia. Vedúci predstavitelia tímu vynaložili všetko úsilie na to, aby prijateľnými technikami a stratégiou pomohli realizovať tieto ciele.

Karol Czinege

Senior manažér a mentor

 

Od roku 1999 vedie podnikateľsú skupinu, teraz už  s 9895 členmi po celom území Slovenskej republiky. Mentor a osobný couch mnohých úspešných  podnikateľov. Pod jeho vedením dosiahlo mnoho ľudí výzamné úspechy v súlade so svojimi očakávaniami a zabzepečili si tak významný príjem a životný štýl. Manažéri tejto podnikateľskej skupiny dosahujú mesačné príjmy nad 3000 EUR  a asistenti manažérov nad 1000 EUR.

Vypracoval technológiu, ktorej použitím a dôsledným dodrživaním každý môže dosiahnuť želaný úspech a výsledok.

Pavol Čulen

Manažér a mentor

 

Od roku 2009 vedie podnikateľskú skupinu s 2350 členmi vo Východoslovenskom regióne. Mentor a osobný coach úspešných spolupracovníkov v košickom a prešovskom okrese. Pod jeho vedením sa vytvorila stabilná skupina ďalších vedúcich predstaviťeľov tímu.

Spolupracoval na mnohých zásadných dokumentoch, ktoré jednotlivé tímy používajú vo svojej praxi a dosahujú významné úspechy.

Marta Húščavová

Manažér

 

Od roku 2010 buduje svoju obchodnú skupinu v Bratislave a okolí. Je mimoriadne húževnatá a pracovitá a tento vzor odovzdáva aj ostatným členom tímu. 

Má veľmi bohaté skúsenostu a znalosti, ktoré vhodne využíva v praxi a nezištne pomáha celému radu ľudí, ktorí rovnako chcú zmeniť svoj životný štýl k lepšiemu.

Manažérkou je od mája 2016 a má veľké ambície sa posunúť na vyššie pozície s celým svojim tímom viac ako 680 členov.

Zita Tokarčíková

Asistent manažéra

 

Je veľmi húževnato a vytrvalo sa stará o všetkých členov svojej skupiny používateľov. Má bohaté skúsenosti a nesmerne veľa vedomostí o výrobkoch a službách, ktoré poskytujeme našim partnerom.

Svoje vedomosti nezištne odovzdáva na stretnutiach, seminároch a konferenciách.

Ladislav Piros

Asistent manažéra

 

Od roku 1999 buduje spolu so svojou manželkou Mirkou svoju obchodnú skupinu v Bratislave a okolí. Majú bohaté skúsenosti s znalosti o výrobkoch a službách, ktoré poskytujeme našim partnerom. 

Sú stabilnou súčasťou tímu a podporujú všetky akcie, ktoré poriada tím v záujme úspešného rozvoja podnikania.

bottom of page