top of page

MARKETINGOVÝ PLÁN FLP

Jeden z popredných vedúcich funkcionárov Forever Living Products International je vicepresident pre Európske operácie pán Aidan O'Hare.

Ako nazerá na Forever a čo si myslí o jedinečnom marketingovom pláne

on, rozpovie v tomto videu.

V nadväznosti na predchádzajúce video a samozrejme Politiku FLP som trochu viac rozviedol marketingový plán a pokúšam sa zrozumiteľne poukázať na silné stránky marketingového plánu. Toto video považujem zaštudijné video pre každého kto potrebuja aj sprievodné slovo.

bottom of page